• Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα νεανικό χαρακτήρα που τα τελευταία χρόνια τείνει να αναδειχθεί σε ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας της (City Branding).
  • Πρόθεση μας είναι
Φόρτωση περισσοτέρων